Voortbestaan AFC Arnhem in gevaar

25 juli 2015 | Van onze AS-redactie

AFC Arnhem verkeert in grote financiële problemen. De voetbalclub moet voor 31 augustus zijn schulden aan de gemeente Arnhem en de KNVB hebben voldaan. Zo niet, dan worden alle teams van fusieclub AFC Arnhem uit de competitie gehaald.

 

De KNVB heeft al de eerste maatregelen genomen. Het eerste zondagteam, dat was ingedeeld in een groep met DOVO, De Merino ’s en DTS Ede, is uit de strijd om de districtsbeker gehaald. Ook alle andere teams van AFC Arnhem zijn uitgesloten van deelname aan de districtsbeker zolang niet aan de schulden is voldaan.

Op de website van AFC Arnhem geeft de club een ingestorte sponsormarkt en de relatief hoge aanloopkosten, die de fusie tussen FC Presikhaaf en ESCA met zich mee hebben gebracht, als reden op voor de financiële problemen. Bovendien bleek de ledendatabase na de fusie ‘vervuild’ en laten veel leden na hun contributie te betalen. Dat alles leidt tot een gat in de begroting van 25.000 euro. Hoe hoog de schuld is aan de KNVB en de gemeente Arnhem maakt de club niet bekend.
Inmiddels is de ledenadministratie volledig bijgewerkt en alle vorderingen op leden met een betalingsachterstand zijn in handen gegeven van een incassobureau. ‘Ons geduld is op, geen betaling betekent ook geen voetbal’, zo luidt de waarschuwing aan niet-betalende leden op de clubwebsite.

Het is duidelijk dat het bestuur van AFC Arnhem een falend (financieel) beleid heeft gevoerd. Sportief ging het de club beter af. Onder leiding van trainer Dennis van Beukering promoveerde de hoofdmacht in zeven jaar van de vierde klasse naar de hoofdklasse, waaruit het overigens afgelopen seizoen weer uit degradeerde.
Om de financiële problemen het hoofd te bieden, geeft AFC Arnhem een obligatielening uit. De club hoopt zo op korte termijn aan geld te komen, om de schulden aan KNVB en gemeente Arnhem te kunnen voldoen.

AFC Arnhem houdt op donderdag 6 augustus een buitengewone algemene ledenvergadering. Die zal geheel in het teken staan van de slechte financiële positie van de club.