‘Meer aandacht voor preventie’

7 december 2012 | Van onze AS-redactie

Nederland is verbijsterd na de gewelddadige dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Terecht dat de KNVB komend weekeinde het programma bij de amateurs heeft geschrapt. “Maar we zullen meer aandacht aan preventie moeten geven”, zegt Simon Steenstra.

“We leven op dit moment in de waan van de dag en in allerlei praatprogramma’s komen de gebeurtenissen in Almere aan de orde”, zegt Simon Steenstra. “Maar wat doen we er nu verder mee? Waarschijnlijk niets en wordt er over een week gewoon weer iemand ergens in Nederland in elkaar geschopt.”
Steenstra is voorzitter van de Stichting Nationale Vrijwilligers Academie. De Stichting verzorgt diverse kaderopleidingen voor vrijwilligers.
Bij veel voetbalverenigingen wordt de komende dagen een bijeenkomst gehouden, waarin bestuur en leden met elkaar de geweldsspiraal in en om het voetbal bespreken. Maar wat moet daar worden besproken?
“Je zult met elkaar moeten overleggen hoe je excessen kunt voorkomen”, zegt Steenstra. “Voor clubs geldt of ze willen investeren in preventie. Voelt het huidige kader zich capabel genoeg om met de maatschappelijke problemen te kunnen omgaan binnen de vereniging? Investeert het bestuur genoeg om dat te ondersteunen. Is er wel voldoende kader en waar kunnen ze bij problemen terecht. Is er beleid en visie?”
Steenstra noemt een voorbeeld. ”Ik hoorde pas een verhaal dat een aanvoerder tegen een scheidsrechter had gezegd een bepaalde eigen speler goed in de gaten te houden. Maar dan draai je het om. Dan leg je het probleem, dat je zelf al hebt onderkend, bij de scheidsrechter neer.”
Volgens Steenstra zullen clubs een heldere visie moeten ontwikkelen. “De nadruk ligt ook te veel op prestatie en te weinig op plezier. Maar wat wil je met je club? Wil je goede sportmensen opleiden of alleen goede voetballers? Ja, dat kan heel goed samengaan. Kijk maar eens naar Messi. Maar vrijwilligers moet je handvatten aanreiken hoe ze met ongewenste situaties om moeten gaan.”
Steenstra is er al achter dat hij bij overheidsinstanties en sportbonden geen gehoor vindt. “In trainersopleidingen gaat het vooral over technische en tactische aspecten. Maar behalve bij een aantal eerste teams staan bijna nergens gekwalificeerde trainers. De vrijwilliger zien ze niet staan. Dat geldt voor alle bonden.”
De stichting van Steenstra schreef ook de vorige staatssecretaris aan. “Maar er is nooit een reactie gekomen. Maar ook van de twaalf provincies, op één na dan, alle sportbonden, alle gemeentes en provinciale sportraden die we hebben aangeschreven, hebben we niets gehoord.”
Na een avond bij De Graafschap werden vertegenwoordigers van de stichting nog wel een keer uitgenodigd bij de KNVB district oost. “Maar na vijf minuten stonden we weer buiten. De KNVB  meende dat zij zich niet verantwoordelijk voelde voor de onderwerpen die wij behandelen. “De KNVB vond het een verantwoordelijkheid van de vereniging zelf.”
‘Ongeleide projectielen’ kun je volgens Steenstra niet in de hand houden. “Maar kun je het aan zien komen? Zwaarder straffen is achteraf en dan is het leed al geschied. We zullen dus veel meer aan preventie moeten doen en vrijwilligers op moeten leiden.”

Voor meer info: www.nationalevrijwilligersacademie.nl