Huizenbouw op sportvelden, gedwongen vertrek SC Westervoort en AVW ’66

28 januari 2023 | Van onze AS-redactie

AVW ’66 en Sportclub Westervoort moeten verhuizen. De gemeente Westervoort gaat eind 2024 huizen bouwen op de locatie van de sportvelden van de twee voetbalverenigingen. Aanleiding voor Christiaan Zevenbergen en Wilfrie Koekkoek van streekomroep RTV Connect om met de voorzitters van beide verenigingen, Paul Jakobs van AVW ’66 en Marc de Lange van Sportclub Westervoort, in gesprek te gaan.

Tekst: Wilfrie Koekkoek

Hoe heeft de gemeente jullie hierover geïnformeerd?
Jakobs: “AVW ’66 diende in de zomer van 2018 een ambitieus verduurzamingsplan in bij de gemeente om onze accommodatie energieneutraal te maken. Daarop kregen wij te horen dat de gemeente bouwplannen had op onze locaties en dat het onwaarschijnlijk was dat er nog ruimte was voor twee voetbalorganisaties naast elkaar.”
De Lange: “Maar dan zal het best een uitdaging zijn om voor beide verenigingen of voor het voetbal in Westervoort ruimte te vinden, die voor langere tijd kan voldoen.”

Sportpark Naederhuijse, op 6 november 2022 het strijdtoneel van SC Westervoort – SML (5-2). (Foto: Jan Koers)

Jakobs geeft aan dat een nieuwe accommodatie voor beide verenigingen minder ruimte in zal nemen dan de ruimte die beide verenigingen nu innemen. Het gaat niet alleen om de velden, maar ook om de kleedkamers, kantine en verdere accommodatie. De Lange vult aan dat daarnaast nog speelt dat de twee kunstgrasvelden duidelijk over de datum zijn en hard aan vernieuwing toe zijn. Er is echter nooit geld gereserveerd om de velden te vervangen.

Jakobs: “Meteen nadat wij van de gemeente te horen hadden gekregen dat er op termijn één accommodatie zou moeten komen, hebben we contact gezocht met het bestuur van Westervoort en rezen er uiteraard allerlei vragen. Ondertussen zijn Westervoort en AVW ’66 in overleg gegaan om te kijken wat ons nu te doen staat. Daarop hebben we de gemeente een plan voorgelegd, maar dat was iets te snel voor de gemeente. Sindsdien zijn er veel gesprekken en overleggen geweest, maar heerste er toch wel onduidelijkheid. We zijn nu al een jaar bezig met een projectleider en een werkgroep om plannen uit te werken en te bekijken waar we heen gaan. Al vrij snel werd duidelijk dat het niet echt logisch was om met twee verenigingen één kantine en één accommodatie te delen. Toen zijn we vrij snel gaan praten over mogelijke vergaande samenwerking tussen beide verenigingen.”

Mike Teeuw, op sportpark Hamerden namens AVW ’66 in actie tegen Lelystad. (Foto: Nico Kooij)

Zijn de korfbalvereniging Wesstar en de tennisvereniging Westervoort ook bij de plannen betrokken?  Jakobs: “Ja, zij zijn direct betrokken geweest. Alleen de tennisvereniging heeft aangegeven moeite te hebben met de plannen.”
De Lange: “Als voetbalverenigingen hebben we gezegd dat we voor het voetbal in Westervoort gaan en dat we met een vereniging van ruim 1300 leden (820 van Westervoort en 420 van AVW ’66, waarvan er 350 actief lid zijn) plus aanhang een belangrijke factor in de Westervoortse samenleving zijn.”

Wat is voor beide verenigingen het sterke punt om met de andere vereniging samen te gaan?
Jakobs: “We hebben bij AVW ’66 de achterliggende jaren gemerkt dat de vergrijzing zorgt voor een teruglopend ledenaantal. Dat leidt tot praktische problemen, zoals bijvoorbeeld te weinig jeugdspelers om voor elke leeftijdsgroep een elftal op de been te brengen. Het vinden van vrijwilligers werd steeds wat moeilijker. Dat riep al vragen op hoe dat in de toekomst zou moeten gaan. Alles bij elkaar een goede reden om in contact te treden met de buurman.”
De Lange: “Kijkend naar de toekomst sta je sterker als je samen voor het voetbal kiest. En ja, ‘Sportclub’ is de wat grotere club, maar daar ga je in je eentje de toekomst niet mee bepalen.”

‘Op de wind van
gisteren kun je
vandaag niet zeilen’

Wat vinden de leden van jullie club? Is er voldoende draagvlak?
De Lange: “In mei 2022 hebben we in twee  avonden een soort van ledenraadpleging gehad. Tachtig tot 85% van de aanwezige lede staat positief tegenover de plannen om tot vergaande samenwerking te komen. Er zijn ook kritische geluiden in beide verenigingen. Daar liggen sentimenten vanuit het verleden, maar op de wind van gisteren kun je vandaag niet zeilen.”

Jakobs: “Bij AVW’66 kijken de meeste leden er rationeel naar. En wellicht kunnen we als kleinere club blijven bestaan. Maar er ontstaan veel meer mogelijkheden als je een grote club bent. Dan heeft het voetbal in Westervoort een sterk fundament voor de toekomst.”

De verenigingen hebben een kernteam samenwerking opgericht bestaande uit 13 personen, 7 vanuit sportclub Westervoort en 6 vanuit AVW’66. Dit kernteam wordt ondersteund door een begeleidster vanuit de KNVB en de Gelderse sportfederatie. Het kernteam heeft de opdracht een plan voor te bereiden over hoe zij die gezamenlijke vereniging zien. Deze plannen zullen naar verwachting in het voorjaar van 2023 gepresenteerd worden.

* Foto geheel boven en rechtsonder: Menno Goedhart, lid van AVW ’66, neemt alvast een voorschot op de verregaande samenwerking tussen AVW ’66 en Sportclub Westervoort. (Foto: Christiaan Zevenbergen)

Noot: Het besluit over verplaatsing van de sportverenigingen komt op 14 februari aan de orde in de raadscommissie Ruimte en Financiën. Op 6 maart neemt de Westervoortse gemeenteraad een besluit. De locatie voor een nieuw sportcomplex ligt nog niet vast. Behalve het gebied aan de Rivierweg/Rijksweg behoort ook het gebied tussen de kernen van Westervoort en Duiven tot de mogelijkheden. De kans bestaat dat de Westervoortse sportverenigingen op Duivens grondgebied worden gehuisvest.