Clubhuis ESA/DFS in nieuw jasje

9 juli 2020 | Van onze AS-redactie

Wie in het nieuwe seizoen het clubhuis van Sportcentrum Rijkerwoerd binnenwandelt, zal zijn ogen uitkijken. Op het Arnhemse sportpark – de thuishaven van voetbalclub ESA, handbalvereniging DFS en de balletschool  – wordt namelijk in deze voetbal- en handballoze periode hard gewerkt om het clubhuis te moderniseren.

“De kantine was erg gedateerd”, zegt Danny Oudsen, voorzitter van ESA. “Daarom zijn we medio mei gestart met een grote verbouwing. We krijgen onder meer een nieuwe vloer, nieuw plafond en nieuw interieur. Daarnaast wordt er één bar vervangen en de andere aangepast. Ook de bestuurs- en commissiekamer en de ronding worden onder handen genomen.”

 De ‘ronding’ is het voorste gedeelte van het clubhuis, dat veelal door de handballers van DFS en derden wordt gebruikt. De achterkant is doorgaans de ruimte voor de leden van ESA. De totale verbouwing betekent een flinke investering. De hoogte van het bedrag houdt Oudsen voor zichzelf.

“Deze verbouwing wordt gezamenlijk betaald door ESA, DFS en de Stichting Sportcentrum Rijkerswoerd (SSR)”, vertelt Oudsen. “De stichting beheert en faciliteert het sportcentrum dat eigendom is van de gemeente Arnhem. Wij betalen een substantieel bedrag voor deze grote verbouwing, dat onderdeel is van het Masterplan. Dat plan kwam al jaren geleden tot stand na samenspraak tussen ESA, DFS, SSR, Sportbedrijf Arnhem, gemeente Arnhem en de wensen van de bewoners van de wijk Rijkerswoerd. Wij willen toe naar een open en vitaal sportcentrum, waardoor de leefbaarheid in de wijk toeneemt. Het sportpark wordt daarom nieuw leven ingeblazen.”

In een animatiefilmpje is te zien hoe het nieuwe clubhuis van sportcentrum Rijkerswoerd er medio augustus gaat uitzien. En dat is best indrukwekkend. Het oogt veel frisser en moderner dan de inrichting van het oude clubgebouw, en daarnaast komt er ogenschijnlijk veel meer ruimte. Dat komt mede omdat de twee openslaande deuren, die zorgen voor een extra afscheiding tussen de sporthal en de kantine, in de nieuwe situatie zijn weggehaald.

,,Verder wordt ook het terras naast de kantine wordt aangepast”, vervolgt Oudsen. ,,Daar komen straks onder meer beweegtoestellen te staan. Iedereen kan daar dan gebruik van maken. Deze verbouwing is eigenlijk stap twee van het Masterplan. De eerste stap hebben we vorig jaar gezet door extra parkeerplaatsen te creëren aan de zijkant van het sportpark, waar tevens een ingang is. Dit hebben we gedaan om de overlast voor de buurt op zaterdag te verminderen. Maar het is nog niet genoeg. Daarom willen we straks ook stap drie zetten. We zijn daarover in onderhandeling zijn met de gemeente Arnhem. We willen namelijk graag van twee halve natuurgrasvelden twee halve kunstgrasvelden maken. In dat geval zouden we de wedstrijden op zaterdag beter kunnen spreiden.”

Het omvangrijke Masterplan omvat naast de verbouwing van de binnenzijde van het clubhuis, de aanleg van een beweegtuin (gefinancierd  middels een subsidie), een nieuw terras en de realisering van meer kunstgrasvelden overigens nog veel meer. ,,We willen straks een hele groene zone aanleggen die loopt van sportpark Rijkerswoerd naar park Lingezegen”, zegt Dick van Kleef, manager accommodatiezaken van ESA en als zelfstandige werkend voor SSR. ,,Die groene strook wordt in het masterplan voorzien van onder meer bomen, vijvers, skills voor de jeugd en een padelbaan (een mix tussen tennis en squash, red.). Dit alles is natuurlijk een omvangrijke klus, die dan ook in fases zal worden uitgevoerd.”

Voordat het zover is, moet eerst stap twee worden gerealiseerd. En dat is de grote verbouwing die momenteel dus plaatsvindt op sportcentrum Rijkerswoerd. ,,Wij streven ernaar om bij de start van het nieuwe seizoen op 10 augustus alles gereed te hebben”, zegt Oudsen. ,,Door de aannemers en ook door eigen leden wordt er hard aan gewerkt om die datum te halen.”