Versterkte promotie in district Oost

31 mei 2012 | Van onze AS-redactie

Vanaf het seizoen 2013-2014 bestaan er geen zesde klassen meer in het zondagvoetbal in district Oost. In dat kader vindt er komend seizoen een versterkte promotie plaats in de vierde en vijfde klassen.

Bij de invoering van de Topklasse, in 2010, werd besloten om tot en met de tweede klasse ‘schema 14’ te hanteren, dus met 14 clubs in elke klasse. Vanaf de derde klasse mochten alle 6 districten van de KNVB zelf de keuze maken of zij met 12 of met 14 vereniging een klasse wilden formeren. ‘Oost’ koos toen voor klassen met 12 ploegen. Vanaf het seizoen 2013-2014 bestaan de derde, vierde en vijfde klasse dus ook uit 14 ploegen.
De verdwijning van de zesde klassen heeft gevolgen voor de competitie in het seizoen 2012-2013. Vanuit de vierde en vijfde klasse komt er komend seizoen een versterkte promotie, maar wat gebeurt er met de zesde klassen? Als die een seizoen later worden opgeheven, maakt het niet uit of je eerste of laatste wordt.
Ben van Erven, medewerker van de KNVB district Oost, kan en wil nog niet uitweiden over die problematiek. “Dat ligt nu bij het bestuur van de KNVB district Oost en bij werkgroepen. Er zijn diverse opties, maar ik ga daarover geen uitspraken doen. De clubs hebben besloten met ingang van het seizoen 2013-2014 in alle klassen ‘schema 14’ in te voeren. Nu gaat gekeken worden hoe dat moet worden ingericht en wat daarvan de gevolgen zijn.”