RKHVV klaar voor nieuwe start

28 maart 2011 | Van onze AS-redactie

De ‘Blauwe Lente’ is daadwerkelijk aangebroken bij RKHVV. In een barstensvolle kantine op de Blauwenburcht hebben de leden zich maandag in overgrote meerderheid geschaard achter de voorstellen van een initiatiefgroep, die de betrokkenheid en de sfeer binnen de vereniging moeten verbeteren. Jan Hendriks, voorzitter van de groep, meldde opgetogen: “Alle verwachtingen zijn overtroffen.”

Veel leden van de Huissense hoofdklasser maakten zich al langer zorgen over de groeiende desinteresse  voor allerlei activiteiten en zagen hun club afglijden. Met de uitkomst van de buitengewone ledenvergadering lijkt RKHVV weer een nieuwe weg te zijn ingeslagen en in elk geval een enorme impuls te hebben gekregen. Het belangrijkste punt op de agenda was ‘Meedoen is een keuze’. Hendriks c.s legden onder die slogan de eis op tafel dat de leden verplicht zijn om mee te werken aan een ‘duurzaam en gezond RKHVV’.
Concreet houdt het in dat alle leden een taak krijgen binnen de vereniging. Bij weigering volgt royement. Hendriks:”Er komen takenpakketten, maar leden kunnen ook met eigen initiatieven komen. Iedereen mag op zijn manier meedoen.” Voor invoering van het plan moeten de statuten worden gewijzigd. Het is een tamelijk rigoureuze stap, daarvan is de initiatiefgroep zich terdege bewust, maar zij zag geen andere mogelijkheid om RKHVV weer op gang te brengen. De 237 aanwezige, stemgerechtigde leden waren het daar vrijwel unaniem mee eens, de stemming haalde een score van 98 procent vóór.
Hendriks: “We zijn er nog lang niet, maar de eerste stap is gezet. De leden zijn vóór ‘Meedoen is een keuze’. Daar ben ik hartstikke blij om. Het is een triomf, iedereen was er, de A1-jongens, de dames, het eerste, tweede, derde, en nog veel meer. De ‘Blauwe lente’ is inderdaad aangebroken, we zien de zon weer schijnen.”
Het dagelijkse bestuur is maandagavond afgetreden en gaat, tot juni, verder als interim-bestuur, dat geen strategische besluiten mag nemen. Die stap moet de druk op het huidige bestuur een beetje weghalen. Hendriks legt uit: “We willen daarmee voorkomen dat iedereen weer naar het bestuur wijst als er iets niet goed gaat. De focus wordt volledig gericht op de leden.” In het interim-bestuur blijven Henk Janssen voorzitter en Fré Polman secretaris. Dieter van Delft treedt toe als penningmeester en Jan Hendriks wordt vice-voorzitter.
Parallel met genoemde voorstellen werkt RKHVV aan een nieuw structuurplan, dat de hele organisatie van de vereniging moet stroomlijnen en professionaliseren. Dit zogeheten Veranderplan krijgt gestalte onder leiding van oud-voorzitter Fons van de Logt.