Leden willen Ostrabeke redden

30 januari 2014 | Van onze AS-redactie

De leden van Ostrabeke geven de strijd om het voortbestaan van de Oosterbeekse voetbalclub niet op. Dat bleek woensdag op de algemene ledenvergadering. Met nieuwe plannen willen de leden hun club aan geld helpen om kortlopende schulden te kunnen voldoen.

De financiële positie van de club was woensdag in het clubhuis van Ostrabeke het enige agendapunt tijdens de extra algemene ledenvergadering. Want die positie was en is allerminst rooskleurig. “Zoals de zaken er nu voorstaan, kunnen wij niet voldoen aan een langlopende schuld aan de gemeente’, legt voorzitter René Krechting (foto) van Ostrabeke uit. “We zijn vorige week op het gemeentehuis geweest. We hebben een poging gewaagd de betalingsregeling aan te passen, maar de gemeente was niet van zins daaraan mee te werken. We willen betalen, dat zien we als een burgerplicht. Maar de betaling was aanvankelijk € 500,- per maand en nu € 1.000,-. Op een ledenaantal van net honderd is dat een te grote aanslag op het budget. Als we de gemeente dat bedrag per maand betalen, ontstaat er ergens anders weer een gat.”
Aan die betalingsregeling, € 1.000,- per maand tot eind 2015, wenste wethouder Rita Weeda van de gemeente Renkum niet te tornen. Maar er gloort hoop. “Het was al prettig te constateren dat de opkomst heel groot was op de ledenvergadering”, zegt Krechting. “Dat geeft de betrokkenheid aan en nadat de leden ons verhaal hadden aangehoord, hebben we een pauze ingelast om groepen de gelegenheid te geven met oplossingen te komen voor dit nijpende probleem. Er kwamen mooie initiatieven en plannen om aan geld te komen. Toen hebben we als bestuur gezegd. ‘Werk het uit en laat maar zien.’ We hebben nu een nieuwe ledenvergadering uitgeschreven voor 10 februari. Dan moeten de plannen concreet zijn.”

De prioriteit ligt volgens Krechting op ’het hier en nu’. “Eerst moeten we voldoende geld bijeen krijgen om de kortlopende schulden te betalen, waardoor we de competitie uit kunnen spelen. Dat lukt door de contributie vooruit te betalen en tijdelijk te verhogen. Die bereidheid was er bij de leden. Daarna richten we ons op de lange termijn.”
Ostrabeke wil er voor volgend seizoen dan twee nieuwe teams bij hebben. Krechting: “We moeten werven. We hebben na het vertrek van een seniorenteam en onze complete jeugd naar OVC ’85 nu nog zes seniorenteams. Komen er twee bij, dan verschaft ons dat lucht.”

Krechting verwacht niet dat de gemeente Renkum in een later stadium dan alsnog akkoord gaat met een aangepaste betalingsregeling. “Ik vrees dat ze daartoe niet bereid is. De gemeente Renkum is ook niet zo ‘voetbalminded’. En als Ostrabeke uiteindelijk zou ophouden te bestaan, blijft er een schuld over van een ton, want op het clubhuis rust nog een hypotheek van €60.000,-. Dat is het alternatief.”
Op de extra ledenvergadering van 10 februari zal meer duidelijk worden. Een faillissement is, in ieder geval voorlopig, afgewend. Krechting: “We werken met elkaar aan een constructieve oplossing.”

Zie ook: Faillissement Ostrabeke dreigt (klik hier)