Juridische hulp belaagde abiters

18 oktober 2011 | Van onze AS-redactie

Arbiters in het amateurvoetbal kunnen na mishandeling of bedreiging juridische hulp krijgen. ARAG, in Nederland één van de grootste op het gebied van juridische hulpverlening, gaat daarin een belangrijke rol spelen.

ARAG, al officieel partner van de KNVB scheidsrechters betaald voetbal, richt zich na het betaalde voetbal nu ook op de amateurs. Alle 30.000 KNVB- en verenigingsscheidsrechters kunnen een beroep doen op juridische hulp van ARAG met betrekking tot mishandeling en bedreiging op en rond het voetbalveld.
De KNVB en ARAG willen op deze manier een bijdrage leveren aan het terugdringen van het fysieke en verbale geweld op en rond de voetbalvelden. Na incidenten kunnen scheidsrechters bij ARAG terecht voor gratis juridische hulp, telefonische raad en advies om al dan niet te procederen. Via de website van ARAG kunnen scheidsrechters permanent beschikken over informatie omtrent deze juridische service. Zij krijgen ook ondersteuning bij een eventuele rechtsgang.
Marc van Erven, directievoorzitter ARAG: “Als partner van de KNVB-scheidsrechters voelt ARAG zich nauw betrokken bij de scheidsrechters in het Nederlandse voetbal. Hiertoe behoren ook de amateurscheidsrechters. Zonder scheidsrechter geen voetbalwedstrijd. Met deze service laten wij zien dat wij achter de scheidsrechter staan en met onze juridische kennis een bijdrage kunnen leveren aan sportiviteit en respect op en rond de voetbalvelden.”
“De juridische service van ARAG is een geweldige stap voorwaarts voor alle voetbalscheidsrechters in Nederland”, zegt KNVB-voorzitter Michael van Praag. “De KNVB heeft onlangs besloten incidenten op de velden harder en sneller aan te pakken in het kader van de ‘Effectieve Aanpak Excessen’. Daarbij worden we ook nog eens in de rug gesteund door het actieplan “Naar een veiliger sportklimaat” van het ministerie van VWS. De verenigingen hebben zich unaniem achter de forse aanpak van geweld geschaard. Het is fantastisch dat ARAG op deze manier ook scheidsrechters rugdekking en assistentie kan bieden. Dit is een toonbeeld van een partnership waarin beide partijen elkaar versterken. De scheidsrechter profiteert uiteindelijk het meest van deze samenwerking.”
Sinds januari 2011 is ARAG partner van de KNVB scheidsrechters. Samen met de KNVB werkt ARAG aan het bevorderen van Fair Play, een actie die de KNVB al jaren geleden is begonnen om wangedrag en ernstige wanordelijkheden op en rond het voetbalveld tegen te gaan.
Voor meer informatie: zie www.arag.nl/KNVB