Geert van Gessel interim-voorzitter VDZ

12 november 2010 | Van onze AS-redactie

Geert van Gessel is donderdagavond door de leden gekozen tot interim-voorzitter van VDZ. Van Gessel, ook bestuurslid van Vitesse, is de opvolger van Willem Meijer en zal deze functie maximaal een jaar bekleden.

Meijer was 5 jaar voorzitter van VDZ en stelde zich niet herkiesbaar. “Deze functie heeft een beperkte houdbaarheidsdatum”, vertelde Meijer de leden. “En die is nu voorbij.”
Geert van Gessel zal voorlopig als interim-voorzitter fungeren, omdat een opvolger niet was gevonden. Een commissie zal op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter. 
Tijdens de algemene ledenvergadering kregen Steef Brinkhoff (60 jaar lid), Rob Egging, Pim Blok en Cor Evers (allen 50 jaar lid) en Marcel Leenders en Pim Walter (beiden 40 jaar lid) een onderscheiding. Cor Evers was in het verleden manager op het bondsbureau van de KNVB afdeling Arnhem.