‘Geen weet van hennepkwekerij’

3 januari 2014 | Van onze AS-redactie

Jhonny van Beukering (foto) heeft via een persbericht, opgesteld door zijn advocaat, laten weten dat hij ‘geen enkele wetenschap had van een hennepkwekerij, die in een van zijn door hem verhuurde huizen bij een derde is aangetroffen’. 

Diverse landelijke en regionale media meldden donderdag en vrijdag, dat Van Beukering, oud-speler van onder meer Vitesse en Feyenoord, werd verdacht van wietteelt. In een door de oud-voetballer verhuurde woning is begin december 2013 een hennepkwekerij, met daarin 600 planten, opgerold. Volgens Van Beukering had de huurder ‘zonder zijn toestemming en zonder zijn medeweten een hennepkwekerij in de woning opgezet’.
De advocaat van Van Beukering zal ook om opheldering vragen en eventueel laten onderzoeken hoe het mogelijk is dat door de politie informatie is doorgespeeld aan derden, waarbij kennelijk ook de naam van Van Beukering is genoemd.

Het volledige persbericht luidt als volgt:
Heden zijn er in diverse media berichten naar buiten gekomen dat Jhon van Beukering verdacht wordt van betrokkenheid bij een hennepkwekerij van 600 planten.
Het is juist dat Van Beukering is verhoord door de politie in verband met het aantreffen van een hennepkwekerij in één van zijn huizen.
Van Beukering hecht er heel veel waarde aan om duidelijk te maken dat hij hiervan geen enkele wetenschap had. De woning waar de hennepkwekerij is aangetroffen is door hem verhuurd aan een derde. Dit is ook vastgelegd in een huurovereenkomst. Deze huurder heeft zonder toestemming en zonder medeweten van Van Beukering een hennepkwekerij in de woning opgezet. Deze huurder heeft ook aangegeven dat Van Beukering niets met deze hennepkwekerij te maken heeft.

Van Beukering heeft via zijn advocaat, mr. M.W.G.J. IJsseldijk in Arnhem, gevraagd om het proces-verbaal zoals dat is opgemaakt door de politie aan hem te doen toekomen. Ondanks diverse verzoeken is dit proces-verbaal door het Openbaar Ministerie nog niet aan zijn advocaat beschikbaar gesteld.
Gelet op alle berichtgevingen is er nu een verzoek verzonden aan de rechter-commissaris te Arnhem om te bewerkstelligen dat het proces-verbaal zo spoedig mogelijk aan zijn advocaat wordt verstrekt. Daarnaast heeft Van Beukering ook gevraagd aan de rechter-commissaris om de huurder als getuige te horen.
Na dit verhoor zal door de advocaat het verzoek worden gedaan aan de officier van justitie om de strafzaak tegen hem te seponeren nu er geen sprake is van enig opzet op de aanwezigheid van een hennepkwekerij.

Daarnaast zal de advocaat van Van Beukering om opheldering vragen en eventueel laten onderzoeken hoe het mogelijk is dat door de politie informatie is doorgespeeld aan derden waarbij ook kennelijk de naam van Van Beukering is genoemd.
Volgens de aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging is het politie en Openbaar Ministerie in principe niet toegestaan om gegevens te verstrekken die direct of indirect redelijkerwijs tot de identificatie van een persoon als verdachte kunnen leiden aangezien dit een inbreuk oplevert op de persoonlijke levenssfeer. Nu dit in casu wel is gebeurd, is het van belang om te onderzoeken of politie of het Openbaar Ministerie hierbij betrokken zijn geweest.