Convenant AVW’66 en De Graafschap

18 juni 2011 | Van onze AS-redactie

In het kader van het Regionaal Samenwerkingsverband Voetbal Jeugdopleidingen heeft AVW’66, in de persoon van voorzitter Paul Janssen, afgelopen woensdag een convenant getekend met De Graafschap.

Het convenant houdt in, dat De Graafschap in de gelegenheid wordt gesteld pupillen van AVW’66 uit te nodigen voor de talentenschool van de Doetinchemse club en de jonge spelers mogelijk in te lijven.  Als tegenprestatie biedt De Graafschap AVW’66 ondersteuning op het gebied van jeugdbeleid, scouting en training. Ook bij verenigingsaangelegenheden, zoals het behouden van vrijwilligers en het werven van sponsors, kan AVW’66 terecht bij het RSVJ en De Graafschap. Kortom, De Graafschap hoopt in Westervoort een bijdrage te leveren op voetbaltechnisch en organisatorisch gebied. AVW’66 is het 81ste lid van het RSVJ.
Komend seizoen krijgt een aantal pupillenteams van AVW’66 een uitnodiging om een wedstrijd van De Graafschap te bezoeken.
Voor De Graafschap ondertekende Alex de Cook, namens technisch directeur Leen Looyen, het convenant.

 
Paul Janssen, voorzitter van AVW’66, ondetekent het convenant. Rechts Alex de Cook van De Graafschap.