Bestuurscrisis bij Ostrabeke

14 maart 2012 | Van onze AS-redactie

van onze AS-redactie

Voorzitter John Frijlink (foto) en vice-voorzitter Geurt van Elk van voetbalvereniging Ostrabeke zijn met onmiddellijke ingang opgestapt. Beide bestuursleden hebben dat woensdag in een mail aan de leden van Ostrabeke bekendgemaakt.

Frijlink en Van Elk sommen een aantal redenen op voor hun vertrek bij de Oosterbeekse zaterdagderdeklasser. De te snelle mix van jeugdteams tussen buurman OVC’85 en Ostrabeke, waardoor het zorgvuldig fusieproces gefrustreerd wordt, noemen zij als één van de oorzaken.
Daarnaast wijzen zij op de verschillen van inzicht in het ambitieniveau bij de jeugd en de senioren binnen Ostrabeke enerzijds en tussen OVC’85 en Ostrabeke anderzijds.
Voor de 2 bestuursleden is ‘de schandalige houding met betrekking tot de te betalen contributie van leden’ een doorn in het oog. ‘Daardoor komt de vereniging in ernstige problemen, waarvoor en waardoor wij geen verantwoordelijkheid meer kunnen dragen’.
Voorts noemen Frijlink en Van Elk het ‘gebrek aan clubgeest’ een reden voor hun vertrek. Daarnaast wijze zij op het te trage tempo bij de fusie tussen OVC’85 en Ostrabeke.
In hun verklaring stellen Frijlink en Van Elk dat bovenstaande feiten en de enorme hoeveelheid tijd die zij in de vereniging stoppen, met elkaar schuren. ‘Wij willen de vereniging vertegenwoordigen, maar niet zoals het nu gaat. Het is verstandig, als de vereniging een nieuwe voorzitter kiest die de zaak gaat regelen zoals gewenst wordt. Een nieuwe visie vraagt een nieuwe leider.’