Bert Roetert, bindende factor bij ESCA

27 oktober 2010 | Van onze AS-redactie

ESCA voetbal blijft bestaan. Jong en oud gaan de krachten bundelen bij de club, die inmiddels 83 jaar bestaat. Met Bert Roetert, 40 jaar lid van de Arnhemse vereniging, als bindende factor.

Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Dat gold maandagavond zeker voor de voetbaltak van ESCA. Het bestuur wilde de club aan het einde van het seizoen laten ontbinden, maar de leden stemden op de Algemene Ledenvergadering unaniem tegen dat voorstel.
“ESCA is 83 jaar oud. Dan ga je de club niet opheffen als er een paar bestuursleden teleurgesteld zijn”, legt Bert Roetert uit. “Dat is de gedachte die leefde.”
Het bestuur van ESCA sprak al anderhalf jaar met de gemeente Arnhem over een nieuw clubhuis, maar ondanks wat vage beloften kwam het nooit tot concrete toezeggingen. Het gebrek aan bestuurders en aan kader was de andere reden waarom het bestuur van ESCA de stekker uit de club wilde trekken.
Roetert: “Over het eerste kan en wil ik niets zeggen, want daar ben ik niet bij geweest. En wat betreft het twee zie je nu toch mensen opstaan.”
Roetert stuurde samen met twee andere oudgedienden, oud-keeper Johan Jansen en oud-voorzitter Co Bouwman alle leden voorafgaand aan de bewuste vergadering een brandbrief om de club niet ter ziele te laten gaan en met elkaar de schouders eronder te zetten.
“In de tussentijd hadden zich ook uit het eerste en tweede elftal jongelui aangemeld om een bestuursfunctie te vervullen”, zegt Roetert. “Mensen van Turkse afkomst, maar daar waren wij blij mee. Daarom wilden we daar ook niet meteen andere kandidaten tegenover stellen. Een club vul je met zijn allen in. Het was beter de vergadering af te wachten en daar de koppen bij elkaar te steken.”

Nadat de leden unaniem tegen ontbinding van de club hadden gestemd, was het volgende punt de bestuursverkiezing. “Op dat moment ben ik naar voren gestapt”, vertelt Roetert. “Ik heb aangegeven dat het beter was nieuw en oud ESCA te combineren in plaats van meteen een bestuur te kiezen. Daar waren degenen die zich al kandidaat hadden gesteld het mee eens.”
Tijdens de vergadering kwamen er vervolgens nog meer aanmeldingen. Al die personen gaan de komende weken met elkaar om de tafel zitten om te komen tot een nieuw bestuur. “Dat hoeven er niet per se elf te zijn. Maar wat ik onder geen beding wil, is om zo’n initiatief in te dammen. Maar heb je een goede taakverdeling, dan kun je ook met minder. Maar je hebt al die mensen wel nodig, want we hebben een zaterdag- en een zondagtak. Er is dus werk genoeg.”
Roetert wil een bindende factor bij ESCA zijn, maar zit er ook voor Roetert zelf een bestuursfunctie in? “Als het even kan niet. Want het zou mooi zijn als het door jonge en nieuwe mensen wordt opgepakt. In feite is nu een nieuwe generatie aan de beurt. De eerste aanzet om door te gaan is er. Het heeft al voor veel motivatie en inspiratie gezorgd.”
Op 22 november is het woord opnieuw aan de leden. Zij kunnen dan een nieuw bestuur kiezen en kan ESCA op weg naar de 100 jaar.